КРАНОВЕ ЗА ОБРАБОТКА НА СКРАП

КРАНОВЕ ЗА ОБРАБОТКА НА СКРАП

Водещите характеристики на ZR-Серията са високата надежност и производителност. Тези сгъваеми кранове предлагат оптимално решение, покриващо всички нужди, гарантирайки гъвкавост и приложимост във всики области на употребата им.

Всички модели ZR-Серията предлагат оптимално решение за всяка ситуация и покриват всикчи изисквания.

ZR-Серията

PENZ 4ZR

PENZ 6Z/7Zp+R

PENZ 9ZR/10Zp+R

PENZ 12ZR/13Zp+R

PENZ 12ZRS/12ZRT

PENZ 15ZR/16Zp+R

PENZ 15ZRS/15ZRT

PENZ 17ZR/20Zp+R

PENZ 25ZR/30Zp+R

LR-Серията

PENZ 9LR/10Lp+R

PENZ 12LR/13Lp+R

PENZ 15LR/16ZLp+R

PENZ 17LR/20Lp+R

PENZ 25LR/30Lp+R